TƯỢNG CHẶN SÁCH

Kích thước: W10xD5x27cm

Chất liệu: Ceramic

SKU: 8-DECORBOOKEND03

Mô tả

Kích thước: W10xD5x27cm

Chất liệu: Ceramic