TƯỢNG TRANG TRÍ HÌNH CÚN

Kích thước: W121xD9xH18cm

Chất liệu: Resin

SKU: 8-DECORRESIN121x9x18

Mô tả

Kích thước: W121xD9xH18cm

Chất liệu: Resin