TƯỢNG CERAMIC HÌNH CÚN

Kích thước: W9xD13xH15cm

Chất liệu: Ceramic

SKU: 8-DECORDOGGOLD

Mô tả

Kích thước: W9xD13xH15cm

Chất liệu: Ceramic