TRANH KHUNG KÍNH ĐEN COMPOSITE TYPO

Mô tả: Khung Kính Đen Composite / In Giấy

Kích thước: WxH: 30×40

SKU: 8-PICTYPO6730x40

Mô tả

Mô tả: Khung Kính Đen Composite / In Giấy

Kích thước: WxH: 30×40