TRANH KHUNG KÍNH ĐEN COMPOSITE EXHI ART 02

Mô tả: Khung Kính Đen Composite / In Giấy

Kích thước: WxH: 50×70

SKU: 8-PICEXHIART12350x70

Mô tả

Mô tả: Khung Kính Đen Composite / In Giấy

Kích thước: WxH: 50×70