TƯỢNG TRANG TRÍ MẮT THỦY TINH

Kích thước: D23xH34cm| D15Xh46CM| D13xH33cm

Chất liệu: Metal

SKU: 8-DECORMOOMETAL23x34 - 8-DECORMOOMETAL15x46 - 8-DECORMOOMETAL13x33

Mô tả

Kích thước: D23xH34cm| D15Xh46CM| D13xH33cm

Chất liệu: Metal