TRANH KHUNG KÍNH ĐEN COMPOSITE EXHI

Mô tả: Khung Kính Đen Composite / In Giấy

Kích thước: WxH: 40×60

SKU: 8- PICEXHI16240x60

Mô tả

Mô tả: Khung Kính Đen Composite / In Giấy

Kích thước: WxH: 40×60